הבטן הנשית

מחשבות, חיבורים, קשרים ותובנות שלמדתי משנים ארוכות של התבוננות וחקירה
של המקום העמוק המורכב, המלא בחיים, במוות ובתפר שבניהם – הבטן הנשית.

מוזמנת להצטרף